گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اسامی 3 کتاب دیگر تألیف گروه کودکان

ضمن عرض ادب و احترام خدمت شما کارآموز (استاجر) گرامیلینک پرسشنامه زیر جهت بررسی وضعیت آموزشی مقطع کارآموزی در بخش‌های بالینی بیمارستان کودکان مفید طراحی شده است. خواهشمند است پس از وارد کردن شماره دانشجویی سوالات را بدقت پاسخ دهید.
https://survey.porsline.ir/s/u3rpyIk