گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مدیر گروه : دکتر محمد مهدی ناصحی
دانشیار مغز و اعصاب کودکان دانشگاه

هجدهمین کنگره اورژانس ها و بیماریهای شایع طب کودکان و ششمین کنگره پرستاری

۳۰ آبان ۱۴۰۱ (کارگاه ها)

۱ الی ۴ آذرماه ۱۴۰۱ (کنگره ملی)

۱ الی ۲ آذر (کنگره پرستاری)

۵ الی ۶ آذرماه (کنگره بین المللی)

هفدهمین کنگره اورژانس ها و بیماریهای شایع طب کودکان و ششمین کنگره پرستاری

۱۸-۱۹ آذر ۱۴۰۰ – ۲۶-۲۱ آذر ۱۴۰۰ – ۳-۲ دی ۱۴۰۰

مراکز تربیت دستیاران تخصصی کودکان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آموزش استفاده از لاگ بوک الکترونیک جدید توسط اساتید و دستیاران تخصصی کودکان

پخش ویدیو
پخش ویدیو

برنامه کلاس‌های آموزشی و آزمون‌ها