گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

برنامه توانمندی ویژه گروه اطفال

اصول کلی برنامه تدوین شده گروه کودکان و توانمندی ویژه گروه اطفال:

رويکرد سيستماتيک مبني بر در نظر گرفتن نظام مند اجزاء سيستم آموزش
مرور نظام مند برنامه هاي آموزش دانشگاه هاي دنيا در زمينه دپارتمان هاي اطفال
بهره مندي سيستماتيک وهدفمند از نظرات ارزشمند اعضاي هيات علمي در برنامه ريزي آموزش
اولويت بندي مشکلات ،تحليل اتيولوژيک واستقرار مداخلات قابل انجام در رويکرد مسئله محور

آموزش دستياري:

 • تدوين يک برنامه سه ساله روتيشن ها
 • سامان مند نمودن آموزش تئوري بصورت جامع،منظم وموثر
 • بررسي کيفيت وطراحي برنامه ارتقاي برگزاري جلسات گزارش صبحگاهي و کنفرانس ها
 • برنامه ريزي در زمينه برگزاري آزمون هاي مستمر ونظام مند در حيطه هاي دانش و توانمندي همراه با ارائه بازخورد به دستياران
 • تحليل دلايل نتايج دستياران گروه در سال هاي اخير در آزمون دانشنامه تخصصي و طراحي برنامه عملياتي جهت ارتقاء وبهينه نمودن آن
 • برنامه ريزي در زمينه ايجاد رضايتمندي وايجاد زمينه wellbeing در دستياران در حيطه هاي مختلف


اعضاي هيات علمي:

 • ايجاد بستر مشارکت فراگير اعضاي هيات علمي در قالب کميته هاي مختلف
 • نظارت بر کميت و کيفيت فعاليت هاي اعضاي هيات علمي و ارائه بازخوردهاي سازنده
 • برنامه ريزي در زمينه برگزاري کارگاه هاي آموزشي
 • پیگیری امور ارتقای اعضاي هيات علمي
 • برنامه ريزي در زمينه تکريم وحفظ شان مناسب اعضاي هاي علمي

 

برنامه های انجام شده طی یکسال اخیر :

 • کلاسهای آمادگی بورد: در طی کلاسها رزیدنتها کلاسهای صوتی تمام مباحث نلسون را دریافت کردند و مکررا با امتحانات MCQ وامتحان جامع و KFP مورد ارزیابی قرار گرفتند
 • تهیه بانک سوال: بانک سوال حاوی 14000 سوال MCQ و تعداد متنابهی سوال KFP که بستر مطلوبی جهت امتحانات مکرر استاندارد رزیدنتی می باشد.
 • آزمون آنلاین: در پایان هر ماه رزیدنت ها ، مرتبط با بخش مربوطه در سامانه آنلاین با سوالات مرتبط ارزیابی می شوند که منجر به همسو شدن مطالعه فراگیران با بخش در حال روتیشن و بر بالین بیماران شده است.
 • کلاسهای مدون رزیدنتی: هفته ای دو جلسه برای تمام رزیدنتها از بیمارستانهای مختلف به صورت مشترک کلاسهای بر پایه Must learn های بالینی تشکیل می شود که سالانه تمام مباحث مهم مورد نیاز در آن تدریس می شود.
 • تهیه بانک کلاسهای صوتی مباحث مهم نلسون: که قابل استفاده برای رزیدنتهای ارشد در هر سال می باشد.
 • تدوین لاین سه ساله و منطبق شدن روتیشن رزیدنتها با کوریکولوم گروه کودکان: روتیشن ابتدا تا انتهای دوره رزیدنتی به صورت مشخص و بر مبنای نیازهای آموزشی منطبق بر کوریکولوم تدوین شده است.
 • پرداختن به مشکلات روحی رزیدنتها: و ارتباط تنگاتنگ با گروه مشاوره دانشگاه و استفاده از نیروهای متخصص آن مرکزجهت رفع مشکلات
 • افزایش جذب نیروهای هیات علمی جهت رفع نیازهای گروه های مختلف
 • برایند پرداختن همه جانبه و سیستماتیک وفعالانه به مشکلات تحصیلی فراگیران منجر به نتیجه درخشان رزیدنت های سال سه دانشگاه شهید بهشتی شد که در 10 سال اخیر بی سابقه است . ورزیدنت های تحت برنامه آموزشی گروه موفق به قبولی 92 درصدی در بورد کتبی و قبولی کلی 75 درصدی شدند که با توجه به میانگین قبولی کشوری 36 درصد ، برای اولین بار قبولی بیش از دو برابر میانگین داشته است . با احتساب 20 مردودی دانشگاه شهید بهشتی که هم زمان با فراگیران مورد مداخلات آموزشی ما در بورد امسال شرکت کردند باز هم رتبه میزان قبولی دانشگاه شهید بهشتی 1.42 درصد و در بالاترین میزان در سالهای اخیر قرار گرفت
 • تشکیل بانک عنوان پایان نامه و تقسیم بین اساتید
 • تشکیل کمیته های پژوهشی شامل: دفاع پایان نامه، مقاله نویسی و متاآنالیز، تدوین گایدلاین، کمیته توانمندسازی اساتید، کمیته ارتقا، کمیته دانش پژوهی، کمیته وبینارها و کنفرانسهای علمی
 • تشکیل کارگاه های متاآالیز، گایدلاین نویسی و دانش پژوهشی با حضور کارگروه های فعال از اساتید
 • برقراری ارتباط موثر با گروه های مرتبط از جمله اپیدمیولوژی، ژنتیک و غیره

 

برنامه های در حال انجام:

 • نیازسنجی گروه های مختلف و تلاش در جهت برآورده کردن آن
 • تبدیل اقدامات انجام شده به عناوین دانش پژوهی ، به نام اساتید مشارکت کننده
 • تسهیل ارتقا اساتید
 • کارگروه های نوشتن مقالات گروهی
 • تدوین درس نامه کودکان با نام اساتید مشارکت کننده