گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آلرژی و ایمونولوژی بالینی کودکان

دکتر زهرا چاوش‌زاده نطنزی

دانشیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر سید علیرضا مهدویانی

استاد | محل فعالیت: بیمارستان مسیح دانشوری

دکتر محبوبه منصوری خرقانی

دانشیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر دل آرا بابائی

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر مهرناز مصداقی

دانشیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید و دانشکده پزشکی

مهسا رکابی

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان مسیح دانشوری و مفید

دکتر نرگس اسلامی

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید و شهدای تجریش

دکتر ثمین شرفیان اردکانی

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر شهرزاد فلاح

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان امام حسین و مفید