گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

برنامه کلاسهای بخش اطفال کارآموزان 98

  ردیف

روز

تاریخ

ساعت

موضوع

استاد

 

شنبه

26/11/98

10:00-11:00

مبانی طب کودکان و  (اخلاق پزشکی)

دکتر سیاری

 

 

 

12:00-11:00

معارفه

دکترحسینی/

 

 

 

13:30-12:00

گروهبندی ها و تعیین پرسپتورها

 

شروع هفته اول تئوری

 

 

 

9-8

مورنینگ

1

یکشنبه

98/11/27

10:30-9:30

رویکرد به نوزاد بدحال

دکتر فلاحی

2

 

 

11:45-10:45

نوزاد ترم-معاینه نوزاد

دکتر رادفر

3

 

 

13:00-12:00

سمیولوژی بیماریهای اعصاب/ سردرد/ سرگیجه و معاینات عصبی

دکتر جعفری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-8

مورنینگ

4

دوشنبه

98/11/28

10:15-9:15

شیرخوار و کودک بیقرار  ü

دکتر کرباسیان

5

 

 

11:30-10:30

üرویکرد به شوک

دکتر پوربختیاران

6

 

 

12:45-11:45

مایع درمانی وریدی در شرایط طبیعی و غیر طبیعیü

دکتر حسینی طباطبایی

 

 

 

9-8

مورنینگ- معارفه: خانم دکتر خانبابایی

7

سه شنبه

98/11/29

10:15-9:15

üسمیولوژی بیماری های خونی

دکتر ارزانیان

8

 

 

11:30-10:30

üمعاینه دستگاه تنفسی ارزیابی سیستم تنفسی (سمیولوژی)

دکتر فرح بخش

9

 

 

13:00-12:00

تفسیر CBC

دکتر ملک

 

 

 

9-8

مورنینگ

10

چهارشنبه

98/11/30

10:15-9:15

üفشار خون بالا

دکتر اسفندیار

11

 

 

11:30-10:30

رویکرد به کودک مبتلابه هماچوری و گلومرولونفریت

دکتر پورنصیر

 

 

 

12:45-11:45

0

 

 

 12

پنجشنبه

98/12/01

9:15-8:15

üعلایم و نشانه های بیماری های عضلانی-اسکلتی(سمیولوژی)

دکتر شیاری

13

 

 

10:30-9:30

üسرفه حاد مزمن و ویزنیک و تاکی پنه

دکتر طباطبایی

14

 

 

11:45-10:45

جسم خارجی و موادسوزاننده

دکتر خاتمی

 

 

 

 

 

 

شروع هفته دوم تئوری   

مورنینگ

15

شنبه

98/12/03

10:30-9:30

üرویکرد به کودک مبتلا با علائماختلالات انعقادی

دکتر گودرزی پور

 16

 

 

12:30-11:30

üآنالیز گازهای خونی و اختلالات اسید و باز

دکتر محکم

17

 

 

13:00-12:00

رویکرد به هپاتواسپلنومگالی

دکتر نظری

مورنینگ- تعطیلی کلاس ها بدلیل کرونا

18

یکشنبه

98/12/04

10:15-9:15

üرویکرد به کودک مبتلا به کوتاهی قد

دکتر صانعی فر

 

 

 

11:10-10:45

امتحان 1

27/12و28/12و29/12-دکتر اسفندیار

19

 

 

12:00-11:00

ارزیابی تکامل کودک (آشنایی با الگوهای تکامل طبیعی و غیرطبیعی با استفاده از ابزارها)  

دکتر جعفری

مورنینگ

20

دوشنبه

98/12/05

10:15-9:15

رویکرد به کودک مبتلا به اختلالات بلوغزودرس

دکتر مصلی نژاد

21

 

 

11:30-10:30

üرویکرد به کودک مشکوک به نقص ایمنی

دکتر چاوش زاده

22

 

 

12:45-11:45

پیشگیری و درمان مسمومیت ها

دکتر فرنقی

مورنینگ

23

سه شنبه

98/12/06

10:15-9:15

کودک بدحال

دکتر درخشانفر

24

 

 

11:30-10:30

üعلایم و نشانه های بیماری های گوارشی و تفسیر تست های کبدی و آزمایش -مدفوع

دکتر حسینی

25

 

 

12:45-11:45

واکسیناسیون

دکتر رفیعی طباطبایی

مورنینگ

26

چهارشنبه

98/12/07

10:15-9:15

üرویکرد به کودک مبتلا به تشنج

دکتر ساکت

27

 

 

11:30-10:30

üاختلالات شایع آب و الکترولیت

دکتر پورنصیر

28

 

 

12:45-11:45

رویکرد به کودک مبتلا به فلج شل حاد

دکتر نیکخواه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتحان 2-(مباحث: دکتر پورنصیر-دکتر حسینی-دکتر دلیرانی-دکتر طباطبایی-دکتر شیاری)

29

پنجشنبه

98/12/08

09:15-08:15

آشنایی با بیماریهای مادرزادی قلبی شایع و مهم

دکتر علایی

 

 

 

11:30-10:30

آشنایی با بیماریهای مادرزادی قلبی شایع و مهم

P

 

 

 

12:00

امتحان 3-(مباحث: 3/12و 4/ 12و5/12 و 6/12)

 

 

 

 

 

 

30

پنجشنبه

 

98/12/15

09:30-08:30

رویکرد به آنمی

دکتر علوی

31

 

 

10:45-09:45

رویکرد به آنمی

دکتر علوی

32

 

 

12:00-11:00

üرویکرد به اختلالات حساسیتی پوست (کهیر، serum sickness، آنژیوادم،درماتیت آتوپیک

دکتر رکابی

 

33

پنجشنبه

98/12/22

09:1508:15

عفونت های تنفسی (گوش درد/سینوزیت/کروپ/اپی گلوتیت/فارنژیت)

دکتر فهیم زاد

34

 

 

10:00-09:30

üسمیولوژی بیماریهای کلیوی/ تعاریف/ تفسیر آزمایش

دکتر دلیرانی

35

 

 

12:00-11:00

رویکرد به کودک مبتلا به تحریک مننژ و آنسفالیت

دکتر پورمشتاق

 

 

 

 

امتحان 4( 07/12 و 15/ 12 و22/12)

 

شنبه

99/01/16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

یکشنبه

99/01/17

9:00-8:00

ارزیابی تکامل کودک (آشنایی با الگوهای تکامل طبیعی و غیرطبیعی با استفاده از ابزارها)  

دکتر جعفری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

99/01/28

8:30-8:00

امتحان

 

37

 

 

09:30-8:30

نوزاد ترم-معاینه نوزاد

دکتر رادفر

38

 

 

 

üکمبود ویتامین D( تشخیص و درمان آن)

دکتر شکیبا

39

 

 

11:30-10:30

üاورژانس های  ریه ( Foreign body aspirationو  انسداد راه هوایی فوقانی)

دکتر فرحبخش

 

پنجشنبه

99/02/04

8:15-8:000

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

09:1508:15

تغذیه در دوران مختلف از 6 ماهگی تا بلوغ(کودک سالم)

دکتر فتاحی

41

 

 

 

üعلایم و نشانه های بیماری های پوستی

دکتر عبدالهی

42

 

 

10:30-9:30

üعفونت ادراری

دکتر دلیرانی

 

پنجشنبه

99/02/11

 

 

 

 

 

9:00-8:000

üپاتولوژی

دکتر خدامی

 

 

 

10:00-09:00

üپاتولوژی-پارت دوم

دکتر خدامی

 

 

 

9:30-8:20

üرادیولوژی

دکتر خلیلی

 

 

 

10:45-9:45

 

 

 

 

 

12:00-11:00

 

 

 

 

پنجشنبه

99/02/18

 

امتحان پاتولوژی

43

 

 

9:30-8:30

تفسیر گازهای خونی

دکتر اسفندیار

44

 

 

11:45-9:45

üاستدلال بالینی

دکتر پوربختیاران

 

پنجشنبه

99/02/25

 

12/10 و 19/10 و 26/10- امتحان 6

 

 

 

 

9:30-8:30

 

 

45

 

 

10:45-9:45

üرویکرد به کودک مبتلا به درد و تورم استخوان و مفصل

دکتر جوادی پروانه

46

 

 

12:30-11:00

JIA

دکتر رحمانی

 

پنجشنبه

99/03/01

 

امتحان نیست

47

 

 

9:00-8:00

آشنایی با برنامه ملی غربالگری اختلالات متابولیک در کودکان

دکتر علایی

48

 

 

10:00-9:00

آب و الکترولیت

دکتر اسفندیار

49

 

 

 

üجراحی های شایع در کودکان

دکتر مهاجرزاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00-8:00

سوختگی ها

دکتر رجب نژاد

50

 

 

10:15-9:15

دیابت و DKA

دکتر مصلی نژاد

51

 

 

 

رویکرد به بلوغ و اختلالات آن در کودکان

دکتر مصلی نژاد

 

پنجشنبه

 

 

 

 

52

 

 

 

عفونت های تنفسی تحتانی  

دکتر خان بابایی

53

 

 

 

üعلایم و نشانه های بیماری های قلبی و عروقی 

 دکتر خلیلیان

54

 

 

 

                                                    üنوزاد بدحال

نوری پور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üعفونت سل(در مسیح ارائه شد)

دکتر شیروانی

 

 

 

 

üآرتریت سپتیک و استتئومیلیت

دکتر شیروانی

 

 

 

 

رویکرد به کودک مبتلا به تشنج  

دکتر جعفری

 

 

 

 

سپتی سمی

دکتر آرمین

 

 

 

دو هفته اول

üرویکرد به آنمی

دکتر نظری

 

 

 

 

شرح حال و معاینه کودک

در اسکیل لب ارائه می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üمعاینه نوزاد سالم ترم و نارس

دکتر رادفر

ü

 

 

 

üبدخیمی های شایع در کودکان و ارگانومگالی

دکتر شمسیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رویکرد به کودک مبتلا به فلجی

دکتر جعفری /کچویی

 

 

 

مباحث اقماری ها

اسهال حاد

 

 

 

 

 

زردی نوزادان

 

 

 

 

 

üواکسیناسیون

دکتر پورمشتاق

 

 

 

 

لنفادنیت و تب با منشا نامعلوم

فلوهای بخش

 

 

 

 

رویکرد به شکم حاد 

دکتر روزرخ

 

 

 

 

üاختلالات تیروئیدی 

دکتر شکیبا

 

 

 

 

üرویکرد به آنمی

دکتر نظری

 

 

 

 

عفونت تنفسی فوقانی

دکتر فهیم زاد