گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

برنامه و کلیاتی از رزیدنت ها

مباحث  امتحانی 

تاریخ برگزاری

گوارش ، تغذیه ، مانا

27  دی

ایمونولوژی / آلرژی

11 بهمن

روماتولوژی  / ارتوپدی

18 بهمن

هماتولوژی / انکولوژی

2   اسفند

نفرولوژی / آب و الکترولیت  /  اورولوژی

16   اسفند

اعصاب

23     اسفند

غدد / متابولیک  / ژنتیک

22    فروردین

قلب/روانپزشکی / طب نوجوان

5   اردیبهشت

عفونی  / پوست / چشم و گوش

26  اردیبهشت

نوزادان /  احیا NRP/ شیر مادر

2  خرداد

ریه

9  خرداد

 کودک بد حال / احیا کشوری کودک

23   خرداد

گوارش  / تغذیه  / مانا/واکسن/رشدو تعامل/کودک سالم

7   تیر

امتحان   روزهای پنج شنبه ساعت 7 صبح

 

برنامه امتحانی دستیاران سال سوم و چهارم

ردیف

عنوان

استاد

تاریخ

  1.  

نلسون خوانی

دکتر پریناز علیزاده –دکتر رحیمی

سه شنبه ها  ساعت     13-11:30 

  1.  

آمادگی جهت  آزمون بورد

دکتر پریناز علیزاده –دکتر رحیمی

پنج شنبه  ها ساعت   12:30 –10:30

  1.  

آشنایی و یادگیری سوالات KFP

اعضا هیات علمی

پنج شنبه ها ساعت 10-9

  1.  

دکتر خلیلیان

 قلب

یکشنبه ها    ساعت 14-13

  1.  

دکتر جعفری

اعصاب

یک شنبه ها   13-12

  1.  

دکتر صدر

ریه

دوشنبه ها  ساعت 14-13

  1.  

دکتر  دلیرانی

نفرولوژی

پنج شنیه ها 8-9

  1.  

دکتر صانعی فرد

غدد

پنج شنیه ها 8

  1.  

دکتر خاتمی

گوارش

پنج شنیه ها 8

  1.  

دکتر جوادی پروانه

روماتولوژی

پنج شنیه ها 8

 

برنامه کلاسی دستیاران اطفال  نیمه دوم  سال 1398

برنامه آموزشی و توجیهی دستیاران کودکان

روز اول:

ساعت

موضوع

سخنران

15/8 –00/8

تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید

45/8-15/8

سخنرانی افتتاحیه مدیر گروه

مدیرگروه کودکان شهید بهشتی

15/9-45/8

انتظارات از دستیاران و شرح وظایف آنان-معرفی برنامه آموزشی  جدید دستیاری

معاونت آموزشی گروه کودکان شهیدبهشتی

45/9- 15/9

معارفه دستیاران جدید

15/10-45/9

آشنایی با امکانات و برنامه آموزشی در بیمارستان مفید

معاون آموزشی بیمارستان مفید

30/10-15/10

استراحت و پذیرایی

45/10-30/10

آشنایی با امکانات و برنامه آموزشی در بیمارستان امام حسین(ع)

معاون آموزشی بیمارستان

 امام حسین(ع)  

11-45/10

آشنایی با امکانات و برنامه آموزشی در بیمارستان لقمان

معاون آموزشی بیمارستان

لقمان

15/11-11

آشنایی با امکانات و برنامه آموزشی در بیمارستان شهدای تجریش

معاون آموزشی بیمارستان

شهدای تجریش

30/11-15/11

آشنایی با امکانات و برنامه آموزشی در بیمارستان مسیح دانشوری

معاون آموزشی بیمارستان

مسیح دانشوری

45/11-30/11

آشنایی با امکانات و برنامه آموزشی در بیمارستان طالقانی

معاون آموزشی بیمارستان

طالقانی

12-45/11

اعلام برنامه روتیشن رزیدنت ها

چیف رزیدنت گروه کودکان شهید بهشتی

13-12

   معرفی لاگ بوک رزیدنتی

آقای دکتر ساکت

 

روز دوم

ساعت

موضوع

سخنران

9-8

اصول اخلاق پزشکی و نسخه نویسی

دکتر سیاری

10-9

                  اصول پرونده نویسی

خانم دکتر کریم زاده

30/10                                      

استراحت و پذیرایی

30/11-30/10

                   آموزش مبتنی بر شواهد                                                         دکتر نظری

12:30-11:30

 اعتباربخشی بیمارستان

خانم دکتر ملک

 

روز سوم

ساعت

موضوع

سخنران

10-8

کلاس ایمنی و کنترل عفونت (AST.ship)

خانم دکتر آرمین

30/10-10

                                              استراحت و پذیرایی

30/11-30/10

ایمنی شغلی                       

آقای دکتر شریفی

13-30/11

اصول پزشکی قانونی

خانم دکتر واقفی

 

روز چهارم

ساعت

                                                                  موضوع

سخنران

9-8

روش های نوین جستجوی مقالات پزشکی

خانم دکتر زینالی

10-9

                  ثبت پایان نامه و مراحل انجام آن                 

خانم دکتر رجب نژاد

30/10-10

                                                استراحت و پذیرایی

30/11-30/10

                کارگاه رشد و تغذیه شیر مادر

خانم دکتر اولنگ

13-30/11

آشنایی با اصول هموویژولانس

آقای دکتر عشقی


 

روز پنجم

ساعت

موضوع

سخنران

10-8

کارگاه رشد و تکامل

خانم دکتر جعفری

30/10-10

                                       استراحت و پذیرایی

12-30/10

                                       Medical Error

آقای دکترگودرزی

13-12

                          خطاهای دارویی و عوارض ناخواستهADRو اردرنویسی

   آقای دکتر میررحیمی