گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

برنامه جامع آموزشی مقطع کار آموزی گروه کودکان

هفته ی اول

 1. معارفه،
 2. شرح حال و معاینه،
 3. سمیولوژی بیماری های کودکان*
 4. آشنایی با مورفولوژی نرمال و آنومالی های کودکان،
 5. آشنایی با ابزار های پایش تکامل و تفسیر آنها،
 6. رشد (تعاریف  و آشنایی با منحنی های رشد، استفاده و تفسیر آنها،
 7. پرونده نویسی ( آشنایی با پرونده بیمار و انواع فرم ها)،
 8. تفسیر آزمایشات روتین در طب کودکان
 9. چگونگی ثبت و ضبط اطلاعات بیمار و استفاده از آنها جهت رویکرد و تفسیر و تحلیل و استدلال بالینی درست برای رسیدن به تشخیص
 10. آمادگی برای کار در بخش، درمانگاه و اورژانس
 11. تب و تعاریف آن
 12. علایم و نشانه های بیماری های قلبی و عروقی
 13. علایم و نشانه های بیماری های کلیوی  (شامل تعاریف از جمله پلی اوری، دیزوری و….) و ابهام تناسلی
 14. علایم و نشانه های  بیماری های عضلانی-اسکلتی
 15. علایم و نشانه های بیماری های پوستی
 16. علایم و نشانه های بیماری عصبی شامل سردرد، سرگیجه، دوبینی و….

هفته ی دوم تا دوازدهم

 • روتیشن بخش و درمانگاه عفونی :2هفته
 • روتیشن بخش و درمانگاه گوارش : 2هفته
 • روتیشن درمانگاهی : 2 هفته (ریه،غدد،آسم و آلرژی،اعصاب،خون،روماتولوژی،جراحی کودکان،نوزادان، نفرولوژی)
 • روتیشن بیمارستان اقماری : 4 هفته(لقمان، شهدا ، امام حسین و مسیح)

1.شناخت کودک بدحال و نیازمند به اقدام فوری( ارائه در بیمارستان اقماری)

2.آشنایی عملی با برنامه واکسیناسیون کشوری و مراقبت های نوزادان و کودکان در مراکز بهداشتی ( ارائه در بیمارستان اقماری)

3.علایم و نشانه های بیماری های گوارشی شامل: درد شکم، زردی، استفراغ، اسهال، یبوست، شکم بزرگ( ارائه در بیمارستان اقماری)

4.سرفه و خلط خونی، دیسترس تنفسی، آپنه و سیانوز( ارائه در بیمارستان اقماری)

5.کم کاری تیروئید( ارائه در بیمارستان اقماری)

6.رویکرد به لنفادنوپاتی( ارائه در بیمارستان اقماری)

 
 برنامه ی حضور در روتیشن سه هفته ای درمانگاه ها

3 درمانگاه صبح و 2 درمانگاه عصر

ریه

3 درمانگاه صبح و 2 درمانگاه عصر

غدد

2 درمانگاه صبح

آسم و آلرژی

1 درمانگاه صبح و 1 درمانگاه عصر

روماتولوژی

2 درمانگاه صبح و 1 درمانگاه عصر

نوزادان

2 درمانگاه صبح و 1 درمانگاه عصر

اعصاب

1 درمانگاه صبح و 1 درمانگاه عصر

جراحی کودکان

1 درمانگاه صبح و 1 درمانگاه عصر

خون

1 درمانگاه صبح و 1 درمانگاه عصر

داخلی شیرمادر و تغذیه

2 درمانگاه صبح و 2 درمانگاه عصر

نفرولوژی

هر کارآموز موظف می باشد در دوره 12 هفته ای آموزشی کودکان بر حسب انتخاب خود 10  مورد حضور فعال در کلینیک های عصر با ارجحیت 3 مورد در درمانگاه پرسپتور های مسئول حضور داشته باشد.