معرفی گروه کودکان

سال تاسیس گروه: 1356

محل استقرار گروه: بیمارستان کودکان مفید

تاریخچه گروه:

طبق مستندات موجود در گزارش جناب آقای دکتر جعفریان ( متخصص کودکان که از پیشکسوتان و بنیان گذاران این رشته می باشند) در سال 1346 ایشان به همراه تعدادی دیگر از متخصصین برجسته کشور به عنوان مسئول اصلاحات برنامه آموزشی در دانشکده پزشکی برگزیده و تغییراتی در برنامه های آموزشی به وجود آوردند و خدمات آموزشی و درمانی مربوط به اطفال از این سال در بیمارستان جرجانی با 70 تخت و بیمارستان تامین اجتماعی بوسیله 11 نفر هیات علمی متخصص کودکان ارائه می شده است.

در سال 1350 آقای دکتر جعفریان به سمت ریاست دانشکده پزشکی دانشگاه ملی سابق منصوب و بیمارستان لقمان الدوله به دانشکده پزشکی واگذار و 30 تخت اطفال و 20 تخت نوزادان در این بیمارستان، به گروه کودکان دانشگاه اضافه شد. اعضای هیات علمی اطفال در بیمارستان لقمان را آقایان دکتر بهداد ، دکتر حقیقت، دکتر عزتی، دکتر یوسفیان، دکتر لسانی، دکتر جعفریان، دکتر منوچهری، دکتر صداقت و دکتر کوشانفر تشکیل می­دادند. در سال 1356 اصلاحات دیگری در دانشکده پزشکی اتفاق افتادو سازماندهی جدیدی برای بخش ها انجام گرفت. ریاست بخش و مدیریت گروه برای اولین بار در سال 1356 به مدت یک سال بر عهده پروفسور مرندیان که از پیشکسوتان و صاحب نظران رشته اطفال کشور هستند گذاشته شد.

در این زمان بخش­های اطفال دانشگاه در دو بیمارستان لقمان به ریاست پروفسور مرندیان و بیمارستان جرجانی ( واقع در خیابان دماوند که در سال 1364 تعطیل و امکانات ان به بیمارستان تازه تاسیس امام حسین واقع در خیابان شهیدمدنی منتقل شد و ریاست بخش اطفال این دو بیمارستان را آقای دکتر مومن زاده بر عهده داشتند) فعال بود و در آن­ها خدمات آموزشی پژوهشی و درمانی ارائه می شد.

از نیمه دوم سال 1356 مدیریت گروه اطفال به آقای دکتر مومن زاده واگذار شد و ایشان در دو نوبت (به جز مدتی که آقای دکتر کوشانفر به مدت یکسال و آقای دکتر غفرانی به مدت 2 سال مدیر گروه بودند) تا سال 1383 به مدت حدود 18 سال این مسئولیت را بر عهده داشته­اند.

از سال 1383 آقای دکتر مجتهد زاده و از تیر ماه 1386 تا کنون آقای دکتر علی اکبر سیاری این مسئولیت را برعهده دارند.

بعد از انقلاب اسلامی و شکل گرفتن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1364 بیمارستان های طالقانی، شهدا، مفید و امام حسین به دانشگاه واگذار و گروه اطفال سیر تکامل خود را با کمک اعضای هیات علمی جدیدی که به گروه اضافه می­شوند ادامه می­دهد و امور برنامه ریزی به صورت متمرکز در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و شاخه پزشکی ستاد انقلاب فرهنگی می­باشد.

بیمارستان کودکان مفید نیز که وابسته به وزارت بهداری سابق بود در اوائل دهه 1360 به دانشگاه واگذار و متعاقبا در این بیمارستان پذیرش دستیار فوق تخصصی در رشته های اعصاب، خون و انکولوژی و نوزادان شروع شد و در ادامه رشته های فوق تخصصی عفونی، نفرولوژی، ریه و روماتولوژی نیز راه اندازی شد.

امکانات گروه اطفال در حال حاضر:

گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از 76 نفر اعضای هیئت علمی (11 نفر استاد 18 نفر دانشیار و 47 نفر استادیار ) تشکیل شده است و دارای 416 تخت متشکل از 79 تخت نوزادان 10 تخت اوژانس 74 تخت NICU 11 تخت PICUمی باشد که در یک بیمارستان تخصصی کودکان (مفید) و شش بیمارستان عمومی امام حسین- شهدای تجریش –لقمان حکیم-مسیح دانشوری- طالقانی و مدرس قرار دارند.

گروه اطفال دارای 472 تخت در سطح دانشگاه می باشد که در بیمارستان فوق تخصصی کودکان مفید 257 تخت، بیمارستان لقمان حکیم 27 تخت، بیمارستان شهدای تجریش 34 تخت، بیمارستان امام حسین (ع) 39 تخت، بیمارستان طالقانی 18 تخت، بیمارستان مدرس 24 تخت، بیمارستان لبافی نژاد 15 تخت، بیمارستان مسیح دانشوری 20 تخت و مهدیه 48 تخت فعال بوده و به بستری و درمان بیماران اختصاص دارند.

تعداد تخت های بخش های نوزادان در سطح دانشگاه 79 تخت، NICU74 تخت، PICU11 تخت و اورژانس 10 تخت می باشد.

تعداد دستیاران شامل 75 نفر و تعداد فلو ها 45 نفر و تعداد دانشجویان و انترن ها در هر دوره متغیر و در هر دوره حدود 45 نفر می باشد.

مراکز تحقیقاتی گروه شامل مراکز تحقیقات عفونی، اعصاب، نوزادان، تالاسمی ومرکز تحقیقات نفرولوژی واحد تحقیقات بالینی در بیمارستان کودکان مفید مشغول فعالیت هستند.